موقعیت جغرافیایی شهرستان اسدآباد  

درخواست حذف این مطلب
  شهرستان اسدآباد در گستره ای به مساحت 1195 کیلومتر مربع ، 1/6 درصد از وسعت استان همدان را تشکیل می دهد و بین مدار  ‌‌‌‍'37/ ْ34 تا ‌‌‌‍'50/ ْ34 عرض شمالی و‌‌‌‍'9/ ْ47 تا ‌‌‌‍'51/ ْ47 طول شرقی نصف النهار گرینویچ قرار گرفته است. ارتفاع متوسط آن ازسطح دریا1607متر است. این شهرستان ازشمال غربی به استان کردستان ازغرب وجنوب غربی به استان کرمانشاه ،از جنوب شرقی به شهرستان تویسرکان واز شرق وشمال شرقی به شهرستان بهار محدود می گردد. تقسیمات کشوری  : این شهرست

ادامه مطلب