مایه‌ی سربلندی  

درخواست حذف این مطلب
 روز گذشته فایل ورژن نهایی پایان‌نامه‌ام را با توجه به اعمال !!! نکاتی که شنبه‌ی گذشته !!! م روی نسخه‌ی پیش از آن قرار داده بودند و صحبت کردیم و همچنین با اضافه !!! صفحات مرسوم پایان‌نامه، برای !!! م ارسال !!! تا از ایشان ملاحظه کنند و بنده بروم آن را چاپ کنم و همراه نسخه‌ی الکترونیکی‌اش تحویل کتابخانه دهم. جو که از !!! م دریافت !!! این بود: ! congratulations .it is a nice thesis i believe. i am proud of you best با خودم فکر !!! ، اینکه بتوانی باعث افتخار !!! ت باشی یا مثلا مایه‌ی غرو

ادامه مطلب  

میکروکنترلر و آشنایی با ماشین بینایی و تصویر برداری دیجیتالی  

درخواست حذف این مطلب
#shopcontainerbox{width:600px;padding:1px;margin:3px auto;border:solid 1px #ccc;direction:rtl;font-family:tahoma;font-size:11px;color:#4e88c3;} .lstshop{float:right;background-color:#f9f9f9;border:solid 1px #ccc;width:130px;height:230px;margin:2px;padding:1px 3px 3px 3px;line-height:19px;text-align:center;border-radius:5px;box-shadow:0 0 8px 2px #ccc inset;} .lstshop:hover{background-color:#e5fde6;border-color:#338d35;color:black;box-shadow:0 0 8px 2px #338d35 inset;} .lstshop,.lstshop a{-moz-transition: all 0.3s linear;-o-transition: all 0.3s linear;-webkit-transition: all 0.3s linear;transition: all 0.3s linear;} .lstshop img{border:0;} .lstshop a{text-decoration:underline;color:blue;padding:2px 2px 4px 2px;margin-bottom:0px;} .lstshop a:hover{text-decoration:none;background-color:#ec2b3

ادامه مطلب