آموزش ... یوم altium designer گروه 7

درخواست حذف این مطلب
اختصاصی از فایلکو آموزش ... یوم altium designer گروه 7 ... با ... و پر سرعت .

آموزش ... یوم altium designer گروه 7


آموزش ... یوم altium designer گروه 7

در این مجموعه موارد زیر را میتوانید پیدا کنید:

35- چگونه شکل pcb را تعریف کنم؟
34- چگونه طول track ها را مساوی کنم؟
33- چگونه فاصله بین دو نقطه از pcb را اندازه بگیرم؟
32- چگونه یه schematic symbol بسازم؟
31- چگونه یک footprint بسازم؟

شایان ذکر است هر کدام از فایل ها شامل چند فایل ویدئویی کوتاه و آموزشی و صد در صد عملی است.

پ.ن.:
آموزش ... یوم گروه 1

 آموزش ... یوم گروه 2

آموزش ... یوم گروه 3

آموزش ... یوم گروه 4

آموزش ... یوم گروه 5

آموزش ... یوم گروه 6


... با ...


آموزش ... یوم altium designer گروه 7